lunes, 7 de diciembre de 2009

Baix les pedres

Un Una altra vegada el mateix tacte llaüt
les teves mans
que es passegen
lliures
pit i esquena.
sortit de varador La lleugera coentor de després que navega
I la violència
del moment
mesclant-nos
fugaçment.
vent en popa Caragols amagant les antenes faci bo o faci vent.
A les nits
i en zones
humides
ix amb llurs
tímides antenes.
Ocultant-se en la foscor de l'Ego sainat.